Alla föräldrar kan lämna intresse för plats till Melodigångens Förskola AB, antingen per telefon eller via hemsida, alternativt genom att besöka förskolan.  Förskolan har ett eget kösystem som är baserat på anmälningsdatum samt tidpunkt för plats på förskolan.

Följande kriterier och turordning är avgörande för att få plats på Förskolan.

 

 

Anmälningsdatum och behovsdatum

 

Syskon ger förtur

 

 

All inskrivning av barn sker genom en skriftlig ”Inskrivningsöverenskommelse” där villkor och gällande regelverk framgår.

 

 

 

 

 

Melodigångens Förskola AB

Koralgatan 25 - 31

215 70 Malmö

040- 948190